1. Listella S.A.:

ilość akcji: 17 625 252

ilość głosów: 17 625 252

% kapitału: 32,99%

% głosów: 32,99%

SOHO DEVELOPMENT S.A. bezpośrednio oraz za pośrednictwem Listella S.A.

ilość akcji: 18 473 852

ilość głosów: 18 473 852

% kapitału: 34,58%

% głosów: 34,58% 

2. Metlife PTE S.A.

ilość akcji: 3 683 000

ilość głosów: 3 683 000

% kapitału: 6,89%

% głosów: 6,89%

3. Pozostali Akcjonariusze

ilość akcji: 31 268 814

ilość głosów: 31 268 814

% kapitału: 58,53%

% głosów: 58,53% 

Razem:

ilość akcji: 53 425 666

ilość głosów: 53 425 666

% kapitału: 100%

% głosów: 100%