1. Listella S.A.:

ilość akcji: 17 625 252

ilość głosów: 17 625 252

% kapitału: 32,99%

% głosów: 32,99%

SOHO DEVELOPMENT S.A. bezpośrednio oraz za pośrednictwem Listella S.A.

ilość akcji: 17 625 252

ilość głosów: 17 625 252

% kapitału: 32,99%

% głosów: 32,99% 

2. Pozostali Akcjonariusze

ilość akcji: 35 800 414

ilość głosów: 35 800 414

% kapitału: 67,01%

% głosów: 67,01% 

Razem:

ilość akcji: 53 425 666

ilość głosów: 53 425 666

% kapitału: 100%

% głosów: 100%