30 kwietnia 2018 roku   -         Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017

30 kwietnia 2018 roku    -         Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017

29 maja 2018 roku          -         Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

27 września 2018 roku   -         Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r.

27 listopada 2018 roku   -        Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.