DANE SPÓŁKI

Próchnik Spółka Akcyjna w upadłości

93-124 Łódź, ul. Kilińskiego 228

NIP 728-013-21-71

REGON 004311429

Numer KRS 0000079261

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców

Prezes Zarządu: Julian Kutrzeba

Członek Zarządu: Jacek Ruszel

Kapitał zakładowy – Wpłacony: 53.425.666 zł


tel. 721 077 126

email:  kontakt@prcwse.com