DANE SPÓŁKI

Próchnik Spółka Akcyjna

93-124 Łódź, ul. Kilińskiego 228

NIP 728-013-21-71

REGON 004311429

TEL + 42 683 66 05

FAX + 42 683 20 37

Numer KRS 0000079261

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców

Prezes Zarządu: Julian Kutrzeba

Kapitał zakładowy – Wpłacony: 53.425.666 zł


Biuro Warszawa:

Royal Wilanów

Wejście B, II piętro

Ul. Klimczaka 1

02-797 Warszawa


Biuro Kraków:

ul. Józefińska 2

30-529 Kraków