Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C02


Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C01


Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 marca 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02 


Ogłoszenie z dnia 8 marca 2018 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02

Projekt Uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C 02 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 marca 2018 roku 

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 29 marca 2018 rokuOgłoszenie o zwołaniu na dzień 29 marca 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01


Ogłoszenie z dnia 8 marca 2018 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01

Projekt Uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 marca 2018 roku 

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 29 marca 2018 roku

Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02


Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 listopada 2017 roku  Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01


Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2017 r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. 

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 listopada 2017 roku

Projekt Uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2017 r.


Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 listopada 2017 roku  Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02


Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2017 r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02 wyemitowanych przez Próchnik S.A. 

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii C 02 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 listopada 2017 roku

Projekt Uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C 02 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2017 r.