how to design your own website

28 kwietnia 2017 roku   -         Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016

28 kwietnia 2017 roku    -         Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016

30 maja 2017 roku          -         Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

29 września 2017 roku   -         Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r.

29 listopada 2017 roku   -        Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.