Informacje ze Spółki


Likwidator Rage Age Polska S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie informuje o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. 


Korespondencję proszę kierować na adres:


Rage Age Polska S.A.

Pl. Gen. J. Hallera 5 lok. 14A

03-464 Warszawa