2018

Skonsolidowany raport kwartalny 3Q/2018

Załącznik - Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q/2018 - Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Próchnik S.A.w upadłości za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2018 r.


Uaktualnienie raportu półrocznego:

Załącznik 1 -  Uaktualnione Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Załącznik 2 - Uaktualniony skonsolidowany raport z działalności

Załącznik 3 - Raport niezależnego biegłego rewidenta 

Załacznik 4  - Odniesienie Syndyka do Raportu niezależnego biegłego rewidenta


Skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2018 roku 

Załącznik 1 - Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018r.

Załącznik 2 - Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Załącznik 3 - Informacja dodatkowa


Skonsolidowany raport kwartalny 2018

Załącznik Raport kwartalny  1Q 2018  - Raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r.


Skonsolidowany raport roczny 2017 

Załącznik 1 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Próchnik S.A. za rok obrotowy 2017

Załącznik 2 - Sprawozdanie z działalności Próchnik S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Załącznik 3 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r

Załącznik 4 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowaneego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok obrotowy 2017

Załącznik 5 - Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

Załącznik 6 - Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzadzone wg MSSF za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

Załącznik 7 - Raport roczny 2017

Załącznik 8 - List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Załącznik 9 - Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia RN

Załącznik 10 - Uzupełnienie raportu rocznego skonsolidowanego

Załącznik 11 - Uzupełnienie raportu rocznego


2017

Skonsolidowany raport kwartalny 3Q/2017

Załącznik - Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q/2017 - Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2017 r.


Skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2017 roku 

Załącznik 1 - Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017r. 

Załącznik 2 - Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017r.

Załącznik 3 - Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017r.


Skonsolidowany raport kwartalny 1Q/2017


Skonsolidowany raport roczny 2016

Załącznik 1 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Próchnik S.A. za rok obrotowy 2016

Załącznik 2 - Sprawozdanie z działalności Próchnik S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. 

Załącznik 3 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe Próchnik S.A. sporządzone wg MSSF za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Załącznik 4 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok obrotowy 2016
Załącznik 5 - Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Załącznik 6 -  Roczne skonsolidowane sprawozdanie  finansowe Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. sporządzone wg MSSF za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Załącznik 7 - Raport roczny 2016

Załącznik 8 - Skonsolidowany raport roczny 2016  - List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

     

2016

Skonsolidowany raport kwartalny 3Q/2016

Załącznik - Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q/2016 - Raport kwartalny Grupy Kapitałowej         Próchnik S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2016 r.


Skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2016

Załącznik 1 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Próchnik S.A. za okres 01.01.2016 -30.06.2016 r.
Załącznik 2 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres 01.01.2016 -30.06.2016
Załącznik 3 -  Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.                 
Załącznik 4 - Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzadzone wg MSSF -jednostkowe dane finansowe jednostki dominującej za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. 


Skonsolidowany raport kwartalny 1Q/2016
Załącznik Raport kwartalny 1Q 2016 - Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03.2016 r.


Skonsolidowany raport roczny 2015 
Załącznik 1 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Próchnik S.A. za rok obrotowy 2015 

Załącznik 2 - Sprawozdanie z działalności Próchnik S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Załącznik 3 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. 

Załącznik 4 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowaneego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok obrotowy 2015

Załącznik 5 - Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  

Załącznik 6 - Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzadzone wg MSSF za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

Załącznik 7 - Raport roczny 2015

Załącznik 8 - List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy


2015

Skonsolidowany raport kwartalny 3Q/2015

Załącznik - Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku


Skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2015

Załącznik 1 - Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznegosprawozdania finansowego Próchnik S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Załącznik 2 - Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015

Załącznik 3 - Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres od 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r

Załącznik 4 - Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. 

   

Raport kwartalny 1Q/2015

Załącznik do raportu za I kwartał 2015 roku 


Skonsolidowany raport roczny za rok 2014

Załącznik 1 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Próchnik S.A. za rok 2014

Załącznik 2 - Jednostkowe roczne sprawozdanie z działalności Próchnik S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Załącznik 3 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF za okres od 01.01.2014r.  do 31.01.2014 r.

Załącznik 4 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok 2014

Załącznik 5 - Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

Załącznik 6 - Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Załącznik 7 - Jednostkowy raport roczny za rok 2014

 Załącznik 8 - List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 2014


2014

Raport kwartalny 3Q/2014

Załącznik -  do raportu za III kwartał 2014 roku 

   

Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 roku

Załącznik nr 1 - Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do raportu skonsolidowanego

Załącznik nr 2 d -  Półroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Próchnik S.A.

za I półrocze 2014 

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik SA za I półrocze 2014

Załącznik nr 4 - Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do raportu jednostkowego

           

Raport kwartalny 1Q/2014

Załącznik do raportu za I kwartał 2014


Skonsolidowany raport roczny za rok 2013

Załącznik 1 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Próchnik S.A.                 

Załącznik 2 - Jednostkowe roczne sprawozdanie z działalności Próchnik S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Załącznik 3 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.

Załącznik 4 - Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca skonsolidowanego            sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok 2013

Załącznik 5 - Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

Załącznik 6 - Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Załącznik 7 - Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Załącznik 8 - List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

        

Skonsolidowany raport kwartalny 3Q/2013

Raport za IV kwartał 2013

2013

2012