ZARZĄD

Julian Kutrzeba – Prezes Zarządu

Jacek Ruszel - Członek Zarządu


RADA NADZORCZA

Maciej Zientara - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jakub Szumielewicz - Członek Rady Nadzorczej/ Sekretarz Rady Nadzorczej

Hubert Staszewski - Członek Rady Nadzorczej

Marcin Ungier - Członek Rady Nadzorczej

Maciej Piela - Członek Rady Nadzorczej