ZARZĄD

Julian Kutrzeba – Prezes Zarządu

Jacek Ruszel - Członek Zarządu


RADA NADZORCZA

Maciej Zientara - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Piela - Członek Rady Nadzorczej